Nói
đến văn hóa ứng xử nơi công sở, phải nói đến mối quan hệ ứng xử giữa cấp trên
với cấp dưới, giữa các đồng nghiệp trong Công ty Nhiệt điện Mông Dương. Công ty muốn phát triển bền vững phải gắn liền với việc xây dựng, củng cố
các mối quan hệ trong nội bộ. Từ đó tạo dựng niềm tin, bầu không khí cởi mở, sự
đoàn kết nhất trí của cả tập thể trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng
hoạt động của Công ty.

Để tạo
nét văn hóa riêng và nâng cao văn hóa ứng xử nơi công sở, mỗi một CBCNV ở Công
ty Nhiệt điện Mông Dương cần thường xuyên, tự giác thực hiện tốt một số quy tắc
sau:

Tạo
dựng mối quan hệ với đồng nghiệp

Chỉ
bằng những câu nói, cử chỉ mang tính chất xã giao không thể tạo dựng
được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp mà phải dựa trên nền tảng luôn
tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.

Để
tạo hiệu quả công việc cao nhất cần sự phối hợp ăn ý giữa các đồng
nghiệp cùng phòng, phân xưởng với nhau và giữa đồng nghiệp phòng, phân xưởng
này với đồng nghiệp phòng, phân xưởng khác. Chỉ khi mọi người có mục tiêu
chung, có thái độ cởi mở, chia sẻ thông tin cho nhau, thẳng thắn góp ý và tiếp
nhận ý kiến phản hồi của nhau, Công ty mới xây dựng được các mối quan hệ tin
cậy trong nội bộ.

Khi
được giao cùng đồng nghiệp giải quyết một công việc thì phải chủ động phối hợp,
hỗ trợ đồng nghiệp để cùng thực hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao. Luôn tôn trọng
tất cả ý kiến của mọi thành viên, dù là lời khen hay chê trách, cá nhân mỗi
CBCNV nên tôn trọng lắng nghe, rút kinh nghiệm để bản thân ngày càng hoàn thiện
hơn. Tôn trọng công việc được thể hiện ở mọi khía cạnh: tôn trọng giờ giấc làm
việc, không lãng phí thời gian làm việc tại Công ty vào những việc riêng cá
nhân, hãy thực hiện đúng những quy định làm việc của Công ty.

Luôn làm việc với
tinh thần trách nhiệm cao nhất

Mỗi cá
nhân CBCNV phải tạo cho mình một tác phong chuyên nghiệp, luôn giữ tinh thần
cầu tiến, luôn có trách nhiệm với công việc của bản thân để hoàn
thành công việc với hiệu quả cao nhất. Nên mạnh dạn thử sức với những
công việc mới, thách thức để chứng tỏ khả năng của mình với Lãnh đạo Công
ty/Phòng/Phân xưởng. Khi hoàn thành xuất sắc công việc hơn cả mong đợi, tự khắc
giá trị của bản thân sẽ được nâng lên đáng kể.

Khi
thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc, phải phối hợp với cá nhân bộ phận
liên quan khác để hoàn thành công việc có hiệu quả, không được cố tình kéo dài
thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những Công ty, đơn vị, cá nhân liên
quan.

Hợp tác giải quyết công việc đạt hiệu quả 

Công
ty như một cộng đồng thu nhỏ mà mỗi nhân viên là một mắt xích quan
trọng trong đó. Nếu mỗi mắt xích hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nghĩa là
guồng máy hoạt động trong Công ty sẽ đạt hiệu suất đáng kể. Vì vậy, hãy luôn
hoàn thành công việc của mình với một tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Luôn
là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho Lãnh đạo Công ty/Phòng/Phân xưởng.

Trong
phạm vi chuyên môn của mình, mỗi CBCNV phải luôn hỗ trợ đắc lực cho
lãnh đạo cũng như các đồng nghiệp. Hãy luôn làm việc và đóng góp
tích cực bởi Lãnh đạo Công ty/Phòng/Phân xưởng luôn luôn đánh giá CBCNV
thông qua năng lực làm việc qua cách ứng xử của CBCNV trong công việc.

Tạo
niềm tin nơi Lãnh đạo.

Tạo dựng được niềm tin nơi lãnh đạo cũng là
một cách hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo và đồng nghiệp trong công
việc. Luôn giữ lời hứa và cam kết, giữ tính chính trực, thẳng thắn và thành khẩn
nhận lỗi, truyền đạt thông tin đúng là những điều mỗi CBCNV nên làm để
tạo dựng được niềm tin ở Lãnh đạo.