Triển khai cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế

Theo Tổng cục Thuế, trong thời gian thí điểm triển khai việc cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế cho cơ quan thuế qua 5 NHTM là Ngân hàng Công Thương (Vietinbank), Ngoại Thương (Vietcombank), Đầu tư và Phát triển (BIDV), Quân đội (MB) và Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), các thông tin luôn được đảm bảo an toàn.

Sau thời gian thí điểm, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận thành công trên 45,4 triệu tài khoản của người nộp thuế do 5 NHTM cung cấp. Với giải pháp mã hóa, lưu trữ thông tin số hiệu tài khoản thanh toán tiếp nhận từ các ngân hàng, các thông tin người nộp thuế đều được bảo đảm an toàn, bảo mật.

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm, mới đây, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1305/TCT-KK đề nghị các NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp các thông tin người nộp thuế theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp các thông tin về tên chủ tài khoản, số hiệu, ngày mở (ngày bắt đầu hoạt động), ngày đóng tài khoản thanh toán.

Tài khoản thanh toán thuộc phạm vi cung cấp là tài khoản thanh toán theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư số 23/2014/TT-NHNN và Thông tư số 16/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Thông tin sử dụng để đối chiếu, cung cấp thông tin là mã số thuế hoặc số giấy tờ (đối với tổ chức là mã số doanh nghiệp hoặc số của giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật; đối với cá nhân là số CMT/CCCD/hộ chiếu).

Việc cung cấp thông tin tài khoản thanh toán thực hiện theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế. Các NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế để thực hiện cung cấp thông tin.

Trường hợp NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bổ sung thông tin đăng ký truyền nhận tài khoản thanh toán thì thực hiện theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 19/2021/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Trường hợp chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử, thì thực hiện đăng ký theo quy định.

NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập và gửi danh sách số hiệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế bằng phương thức điện tử bao gồm các thông tin theo quy định đến Tổng cục Thuế qua Cổng thông tin điện tử. Ngoài ra, có thể lập danh sách bằng phần mềm hỗ trợ kê khai hoặc trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, hoặc kết xuất từ phần mềm do NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng theo chuẩn định dạng dữ liệu.

arfAsync.push(‘js9raq8b’);

Trường hợp cần đối chiếu danh người nộp thuế trước khi lập danh sách số hiệu tài khoản thanh toán thì thực hiện tra cứu dữ liệu do Tổng cục Thuế cung cấp. Tài khoản thanh toán của khách hàng có thông tin mã số thuế thì NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện đối chiếu và cung cấp thông tin tài khoản thanh toán theo mã số thuế; nếu tài khoản không có thông tin mã số thuế, thì thực hiện đối chiếu với các loại giấy tờ do Tổng cục Thuế cung cấp theo mã số thuế của người nộp thuế. NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm bảo mật và chỉ sử dụng thông tin do Tổng cục Thuế cung cấp để phục vụ việc trao đổi thông tin.

Ngoài việc cung cấp danh sách mã số thuế của người nộp thuế, Tổng cục Thuế tiếp nhận và thông báo tình hình, chấp nhận danh sách số hiệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế do NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp. Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin và bắt đầu cung cấp, tiếp nhận thông tin từ NHTM kể từ ngày 3/5/2022.

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày ban hành công văn này, NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập và gửi danh sách tài khoản thanh toán của người nộp thuế lần đầu đến Tổng cục Thuế, bao gồm toàn bộ các tài khoản thanh toán của người nộp thuế đang còn hiệu lực của tháng liền kề tháng cung cấp thông tin.

Định kỳ hàng tháng (chậm nhất 10 ngày của tháng kế tiếp), NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin số hiệu tài khoản phát sinh mới trong kỳ và các tài khoản có ngày đóng trong kỳ (bao gồm mã số thuế lần đầu cung cấp và mã số thuế phát sinh đối với trường hợp NHTM đối chiếu danh sách người nộp thuế do Tổng cục Thuế cung cấp).

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2, Điều 29, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP nội dung thông tin người nộp thuế sẽ được công khai bao gồm: Mã số thuế, tên người nộp thuế, địa chỉ, lý do công khai. Tùy theo từng trường hợp cụ thể cơ quan quản lý thuế có thể công khai chi tiết thêm một số thông tin liên quan của người nộp thuế.

Thông tin công khai sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế các cấp; Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; Niêm yết tại trụ sở cơ quan quản lý thuế; Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan quản lý thuế các cấp theo quy định của pháp luật và các hình thức công khai khác theo các quy định có liên quan.

Giới thiệu vietnamlife.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *