(Chinhphu.vn) – Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu người đứng đầu các đơn vị tăng cường trách nhiệm, đặc biệt là trong cải cách thủ tục hành chính.

Ứng dụng Vssid tạo thuận lợi tối đa cho người sử dụng, 1 trong những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 2165/CT-BHXH về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của ngành BHXH Việt Nam.

Theo đó, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường, để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu: Người đứng đầu (bao gồm cả cấp phó của người đứng đầu) các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, nhất là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH cấp tỉnh), giám đốc BHXH cấp huyện tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền. Đặc biệt là trong thực hiện cải cách TTHC, nâng cao tinh thần phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, giám đốc BHXH cấp tỉnh, giám đốc BHXH cấp huyện tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm việc công bố, cập nhật và công khai TTHC đảm bảo đúng quy định, kịp thời, đầy đủ, chính xác, thống nhất, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tiếp nhận, xử lý kịp thời và trả lời đầy đủ phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Lãnh đạo các đơn vị cần phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng, quá hạn.

Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, giám đốc BHXH cấp tỉnh, giám đốc BHXH cấp huyện phải chủ động xây dựng kịch bản, phương án điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ linh hoạt, phù hợp.

Thu Cúc