Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2022

Thông báo số 1980/TB-KBNN ngày 29/4/2022 của KBNN nêu rõ, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 5/2022 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1 USD = 23.112 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 5/2022, cụ thể: 1 EURO (đồng tiền chung Châu Âu) = 25.239 VND; 1 GBP (bảng Anh) = 30.181 VND; 1 AUD (đô la Úc) = 17.293 VND; 1 JPY (yên Nhật) = 185 VND; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.950 VND; 1 CNY (nhân dân tệ) = 3.626 VND…

Tỷ giá trên được áp dụng trong các nghiệp vụ như: quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.

KBNN đề nghị các cơ quan tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Giới thiệu vietnamlife.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *