Đăng ký tờ khai hải quan đối với thạch cao nhập khẩu và dăm gỗ xuất khẩu ra sao?

Theo Tổng cục Hải quan, đối với mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu và mặt hàng thạch cao nhập khẩu qua cửa khẩu Lao Bảo, nếu việc lập sổ theo dõi trừ lùi số lượng hàng hoá thực tế xuất khẩu, nhập khẩu và việc tính thuế, thì thu thuế theo thuế suất, tỷ giá của ngày thực xuất khẩu, nhập khẩu từng lần lô hàng theo đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Các lô hàng này đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khoản 8 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

Khi thực hiện thủ tục đăng ký tờ khai hải quan một lần xuất nhập khẩu nhiều lần đối với mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu và mặt hàng thạch cao nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin đối với từng lần xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu và mặt hàng thạch cao nhập khẩu qua cửa khẩu Lao Bảo.

Trường hợp có dấu hiệu vi phạm thì thực hiện thủ tục dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện nghiêm công tác giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đảm bảo việc nhập khẩu mặt hàng thạch cao và xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ đăng ký tờ khai một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần đúng về tên hàng, số lượng, chủng loại hàng hoá đã khai báo trên tờ khai hải quan theo đúng quy định.

Đồng thời, ghi rõ loại phương tiện, biển kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hoá qua khu vực giám sát trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan ngay khi hàng hoá của từng lần vận chuyển đến cửa khẩu qua khu vực giám sát hải quan. 

Giới thiệu vietnamlife.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *