Từ đó thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ và  góp phần giúp người dân hình thành thói quen thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt

Petrolimex Hà Giang đã ra mắt và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt
Petrolimex Hà Giang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt

Là khách hàng thường xuyên của Cửa hàng Xăng dầu Cầu Mè, anh Nguyễn Đình Lượng và nhiều khách hàng khác đã sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng việc quét mã QR, không dùng tiền mặt khi mua các sản phẩm của Petrolimex. Sau một thời gian, các khách hàng cảm thấy hài lòng và rất thuận tiện khi sử dụng dịch vụ.

Cửa hàng xăng dầu Cầu Mè là đơn vị có số khách hàng đăng ký sử dụng thanh toán bằng quét mã QR cao với trung bình mỗi tháng có khoảng hơn 200 khách hàng đăng ký mới dịch vụ “Thanh toán thông minh – lợi ích đồng hành”. Điều đó cho thấy rõ sự thay đổi nhận thức của người dân, khách hàng về chuyển đổi số. Đồng thời góp phần cùng Công ty Xăng dầu Hà Giang từng bước phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu văn minh hiện đại.

Petrolimex Hà Giang triển khai lắp đặt hạ tầng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt và nhiều loại hình thanh toán khách nhau tại tất cả 28 cửa hàng trực thuộc
Petrolimex Hà Giang triển khai lắp đặt hạ tầng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt và nhiều loại hình thanh toán khách nhau tại tất cả 28 cửa hàng trực thuộc

Đến hết tháng 10/2022, Công ty Xăng dầu Hà Giang triển khai lắp đặt hạ tầng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt tại tất cả 28 cửa hàng trực thuộc và có thể thực hiện với nhiều loại hình thanh toán khách nhau. Nhờ nền tảng hệ thống quản trị và tự động hóa đã được triển khai đồng bộ, thống nhất, Công ty Xăng dầu Hà Giang đã gắn hoạt động kinh doanh với chuyển đổi số một cách mạnh mẽ và được sự quan tâm ủng hộ của khách hàng.

Công ty Xăng dầu Hà Giang đã gắn hoạt động kinh doanh với chuyển đổi số một cách mạnh mẽ
Công ty Xăng dầu Hà Giang đã gắn hoạt động kinh doanh với chuyển đổi số một cách mạnh mẽ

Hiện nay, Công ty Xăng dầu Hà Giang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, chương trình nhằm xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu văn minh hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ khách hàng thanh toán nhanh chóng và thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển phương thức thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

[Quảng cáo]

Dậu Nguyễn