Thương mại

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

TCCT TS. PHAN QUAN VIỆT1 - LÊ ĐỖ TẤN ĐẠT2- THS. ĐINH HOÀNG ANH TUẤN3 - TS. VÕ KHẮC TRƯỜNG THANH3 (1 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh - 2 Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận - 3 Trường Đại học Phan Thiết)

Đọc thêm>>>