Sức Khỏe

Để hương vị cây quế Yên Bái bay xa

Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Yên Bái, đến tháng 5 năm 2021, tỉnh Yên Bái có 75 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP. Trong số sản phẩm OCOP của Yên Bái, sản phẩm phát triển từ cây quế luôn chiếm ưu thế. Số lượng sản phẩm tăng hàng năm so với chỉ tiêu phát triển, tuy nhiên, để có những sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao đòi hỏi ngành nông nghiệp Yên Bái có lối đi riêng.

Đọc thêm>>>