Radio

Môi trường sạch tạo cuộc sống xanh

Môi trường sạch tạo cuộc sống xanh - Ảnh 1.

Người dân tỉnh Lâm Đồng thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật để đổi các sản phẩm thiết yếu – Ảnh: VGP/Đỗ Hương Câu chuyện từ tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng là tỉnh có diện tích đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đứng đầu cả nước. Tuy …

Đọc thêm>>>