Kinh tế trong nước

Ngành Tài chính triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Công văn nêu rõ, ngày 16/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 729/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình truyền Thông về biển và đại dương đến năm 2030. Thực hiện Công văn số 4142/BTNMT-TCBHĐVN ngày 19/7/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ …

Đọc thêm>>>