Kinh tế Quốc tế

Giao thương trực tuyến, thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm chế biến sang thị trường Nhật Bản

TCCTNhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, kinh doanh thực phẩm chế biến tăng cường quảng bá, tìm kiếm đối tác, kết nối các cơ hội kinh doanh và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản và Trung tâm ASEAN – Nhật Bản (AJC) tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến thực phẩm chế biến Việt Nam – Nhật Bản 2022 vào ngày 23 - 24/6/2022.

Đọc thêm>>>