99,5% số doanh nghiệp ở Hà Nội thực hiện thành công hóa đơn điện tử

Năm 2021, tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn do Cục Thuế TP. Hà Nội quản lý ước đạt 241.401 tỷ đồng, bằng 111,3% dự toán pháp lệnh. Để có được kết quả đáng khích lệ trên, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến nguồn thu, Cục Thuế TP. Hà Nội đã linh hoạt, sáng tạo, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, vừa hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua khó khăn để tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa nuôi dưỡng nguồn thu.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, góp phần vào kết quả tích cực trong thực hiện dự toán thu năm 2021, bên cạnh sự chủ động trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ, giải pháp của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, thì đơn vị đã thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các chức năng quản lý thuế. Đặc biệt, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tập trung thực hiện và đạt được kết quả khả quan trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính prhu khi đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. 

Cụ thể, nhận thức được những ưu điểm vượt trội của hóa đơn điện tử trong việc quản lý, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, nên ngay từ khi có chủ trương triển khai, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tăng tường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện và luôn là một trong đơn vị đi đầu trong triển khai hóa đơn điện tử.

Cục Thuế TP. Hà Nội đã đặt mục tiêu phấn đấu đến 31/3/2022 triển khai hóa đơn điện tử đến 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND TP. Hà Nội chia các mốc thời gian thực hiện gồm: Từ ngày 25/10 đến 5/11/2021, lựa chọn và triển khai cho 1.000-1.500 doanh nghiệp; Từ ngày 10/11/2021 đến 31/12/2021, tỷ lệ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử đạt 80% đối với doanh nghiệp, tổ chức đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử và đã sử dụng hóa đơn điện tử. 

Tính đến hết ngày 31/12/2021 đã có 99,5% số doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký và thực hiện thành công hóa đơn điện tử. Như vậy, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ, và vượt chỉ tiêu được giao (Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến hết ngày 31/12/2021, 6 địa phương triển khai giai đoạn 1 phải hoàn thành tối thiểu 70% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử).

arfAsync.push(‘js9raq8b’);

Bên cạnh đó, hiện Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử của Cục Thuế TP. Hà Nội đã được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cơ sở vật chất; kết nối trực tuyến thông suốt 24/24 với hệ thống trung tâm điều hành của Tổng Cục Thuế, hạ tầng truyền thông ngành Tài chính. Qua đó, đảm bảo kênh truyền tải thông tin liên tục, thông suốt giữa người nộp thuế – Cục Thuế – Tổng cục Thuế, góp phần hỗ trợ xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc của người nộp thuế, thúc đẩy bao phủ sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn. 

Năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội được giao dự toán thu NSNN 289.750 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 24% tổng thu ngân sách nội địa cả nước, đứng đầu toàn quốc. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tập trung triển khai có hiệu quả chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND TP. Hà Nội, bao gồm các gói hỗ trợ và giải pháp điều hành, triển khai truyền tải thông tin thông qua các biện pháp tuyên truyền qua website cục thuế, báo đài, gửi email, điện thoại hướng dẫn các thủ tục tới từng doanh nghiệp, người nộp thuế.

Cơ quan thuế sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, người nộp thuế; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của hoạt động quản lý thuế, trong giải quyết thủ tục hành chính thuế và quản lý nội ngành; tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ thuế điện tử, hoá đơn điện tử.

Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, tập thể cán bộ, công chức toàn đơn vị sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 được giao, đóng góp nguồn thu quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô cũng như của cả nước.

Giới thiệu vietnamlife.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *